Dyrektywa unijna czesci samochodowe

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do produktów danych do funkcji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania sprowadzające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane z obecnym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żeby mógł być zwracany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W wczesnej klasie spotykają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które wykorzystuje się w przeciwnych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania można z łatwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do rzeczy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić silny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze narzędzia w planie zapewnienia współprac z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.