Dzialalnosc gospodarcza taksowka

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w ścisłych obiektach, jak także w pełnych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref otwartych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w postaci modułów i powszechnie wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest pełnym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i postać biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na następnych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że stronę znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, i obiektem ich instalacji jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego wyjścia w sukcesie ewakuacji. Spośród tego powodu powinny stanowić doskonale widoczne, zatem w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też liczna sprawność, duża trwałość oraz duża liczbę luminacji.