Gastronomia normal 6

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Stanowi owo gatunek szkolenia pracowników polegający na tworzeniu procesu decyzyjnego w planu zaspokajania ich spraw zawodowych, co pomaga indywidualnym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu zajęcia są coachowie, którzy tworzą ze prostymi użytkownikami na innych płaszczyznach np. w ruchu spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie mądrzejszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, określenie swoich obowiązków i skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich dokonania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego swoje projekty i środki intelektualne. Innymi cechami jedynymi w szkoleniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w procesie przygotowywania się; jest zrobiony na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; celem jest biegnięcie do konkretnego wprowadzania zmian.