Gaszenie pozaru benzyna

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najwspanialszy także znacznie oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co reaguje z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają największe zastosowanie. W relacji od posiadanego składu mogą być używane do gaszenia niemal każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa swoje działanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie istnieć przyjmowana w sukcesach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można stosować w jakimś miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych miejscach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W trudniejszych mieszkaniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do drugich substancji, lecz także podstawy ich zajmowania i udostępniania w region pożaru.