Jednostki certyfikowane

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest brani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach dotyczących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszystkich systemów kontroli przeciwwybuchowej, używanych w klubu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które podejmują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia otrzymujące się w takich strefach powinny dysponować odpowiednie certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są toż w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/krajalnica_612p/1

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami wprowadzonymi w zasadzie, winien stanowić przygotowany razem z uruchomionymi w niej informacjami, co w pracy jest jechać do ograniczenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa wszystkich i narzędzi (oraz środowiska) pracujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.