Modul program transisi tahun 1 2015

Program Enova ma dużo modułów, które mogą stanowić stosowane w jednostce czyli w biurze w moc elementach jego działania. Moduł Kadry natomiast Płace działa w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do dziś obecnych w Polsce przepisów. Przedstawia go prosty i łatwy w obsłudze interfejs graficzny, jest i w sum kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę firmy w istoty ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i starych. To przy jego usłudze produkowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Umożliwia on ponad ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze sposobami trwałymi. Moduł zobowiązany jest i za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest prowadzenie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są skojarzone z tymi zabiegami. Książkę z elementem można usiąść w pewnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i gromadzenia informacji o klientach firmy. Aplikacja Handel daje jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Szczególnie istotnym elementem jest ponad CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on znane o klientach, ale pomaga i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i robienia różnego typu sprawozdań. Narzędzie zatem w istotnym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji polskich oraz zagranicznych. W pięknym stopniu zmienia on działanie przedsiębiorstwa na ostatnim tle. Enova cennik jest pasowany sam do wszystkiej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje zarówno możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, dobra i platynowa.