Para wodna silnik spalinowy

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Stosuje się ją wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma niski ciężar praktyczny dodatkowo w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno stanowić użytkowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej skuteczne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona wyłącznie w niniejszych miejscach, co do jakich przypisuje się pewność, że nie siedzą w nich pracowniki. Z porady na całe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być groźna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.