Plan ewakuacji budynku biurowego

Znak exit to oznaczenie drzwi wyjścia ewakuacyjnego, jakie znajduje użycie we całych obiektach obiektach budowlanych, na jakie razem z prawymi przepisami nałożono obowiązek odpowiedniego oznakowania wyjść, za pośrednictwem których rozgrywa się ewakuacja w razie wystąpienia zagrożenia (np. pożaru).

Takie oznaczenia stosuje się wszędzie tam, gdzie mamy do podejmowania z liczniejszymi zbiorowiskami ludzi, tzn. w urzędach pracy, w tytułach, w celach kulturalno-rozrywkowych i fizycznych, lub jeszcze w składach wielkopowierzchniowych. Do rozwiązania oznaczonego po angielsku EXIT prowadzą wcześniej często inne znaki w sytuacji strzałek i oznaczenia schodów ewakuacyjnych. Prawidłowe oznaczenie drogi ewakuacyjnej jest podstawowe znaczenie w istoty ratowania zdrowia i bycia kobiet, które znalazły się w stanie zagrożenia, zwiększając okazję na powodzenie ewakuacji.

Oznaczenie EXIT posiada charakterystyczny zielony kolor z białą oprawką i napisem, który ułatwia spożywa w popularny sposób dostrzec podczas procesu ewakuacyjnego nawet z bardzo dalekiej odległości (20-25 metrów). Zostało ono przyrządzone z kolorowej folii samoprzylepnej z użyciem wysokiej wartości kleju, co daje mu ogromną stabilność i sprawność w ciężkich warunkach lub z płyty PCV mocowanej za pomocą taśmy dwustronnej. Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego jest naklejane na granicy w bloku najczęściej nad drzwiami, będącymi wyjście z miejsca lub budynku. Folia, z jakiej odbyto oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego posiada właściwości fotoluminescencyjne, dzięki którym pali w nocy, umożliwiając sprawną ewakuację chociażby w uciążliwych warunkach powiązanych z wyłączeniem prądu bądź również z prawdziwym zadymieniem, które ogranicza widoczność.