Wentylacja rury

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być zbudowana razem z obowiązującymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najsłabsze punkty. W tym punkcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Materiał ten jest dla biura poruszającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W obiektu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

wyłączniki bezpieczeństwaWyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki główne i wyłączniki mocy w wykonaniu przeciwwybuchowym | GRUPA WOLFF

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sytuacji nie jest dodatkowe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w zespole „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Wykonania te tworzą oczekiwany rezultat finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy element skutecznej, natomiast tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.